Een landschap waar vleermuizen zich thuis voelen

In het Nederlandse landschap liggen prachtige historische verdedigingslinies met daarin grote en kleine forten, batterijen, groepsschuilplaatsen en bunkers. Ook vestingwallen en oude sluizen maken deel uit van die historische structuren. Opvallend is dat deze water- en boomrijke landschappen met hun bijzondere gebouwen relatief veel vleermuizen herbergen. Deze historische verdedigingslinies zijn een landschap waar vleermuizen zich thuis voelen, waar ze wonen, hun voedsel zoeken, paren en hun jongen krijgen.

Deze website en de bijbehorende folder helpt mensen en organisaties die de forten, linies en het omringende landschap willen ontwikkelen rekening te houden met vleermuizen.